Svetsansvar & konsulttjänster

Svetsansvar & konsulttjänster

 

 • Framtagning av Rutiner Enligt SS-EN 1090 och SS-EN 3834
 • Uppföljning av fastställda rutiner
 • Site besök
 • Avvikelserapportering
 • Sakkunnig i lagar och regelverk
 • Kvalitetssäkring av det dagliga svetsarbetet
 • Internrevision inför årlig revision SS-EN 1090, SS-EN 3834

 

 

 • Framtagning av svetsdatablad (WPS)
 • Framtagning av svetsplaner
 • Framtagning av svetsprocedur (WPQR)
 • Visuell kontroll av svetsförband
 • Framtagning av rutiner enligt SS-EN 1090, SS-EN 3834
 • Internrevision SS-EN 1090, SS-EN 3834

 

 

 

T. 0046 (0) 70 535 02 36 | E. johnny.hultin@jshsvetskvalitet.se | W. www.jshsvetskvalitet.se

Copyright @ All rights reserved